Forskellen på CIGS og Krystallinske solceller

Her vil jeg forklare forskellen på de i dag (sommer 2017) meget udbredte krystallinske solceller og CIGS som nu er blevet økonomisk en bedre investering i de fleste tilfælde.

Alpex solar

Krystallinsk teknologi

Lad mig starte med i overordnet termer at forklare hvordan den “gamle” krystallinske teknologi virker. Det er groft sagt en skive a rent silicium der er skåret ud i meget tynde skiver (det hedder en wafer) og waferen er så lagt på en ledende bagplade af glas eller plast og en ledende glasplade ovenpå.
Når solens stråler skinner gennem den øverste glas plade og rammer siliciummet, skabes der strøm og det er den vi høster.

Det er den hurtige forklaring, men den er ret dækkende alligevel.

CIGS teknologi

Solibro SL2 G2CIGS er en tynd film teknologi, men det er vigtigt at den ikke forveksles med andre tynd film solceller som ofte er silicium baseret. CIGS bruger ikke grundstoffet silicium, som aktivt stof. CIGS står for: Copper Indium Gallium deSelenide og det er de 4 grundstoffer i bestemt blandingsforhold som er det aktive stof i CIGS.

Silicium baserede solceller er mere energikrævende at producere og indeholder mere skadelige stoffer som Bly der gør genanvendelsen mere besværlig.
CIGS indeholder ikke lodninger (bly) eller miljøbelastende stoffer, som er svære at sortere før genanvendelsen.
I dag kommer de fleste af grundstofferne i CIGS fra genanvendt elektronik.

Opbygningen af CIGS er meget anderledes end krystallinske, da man brænder de 4 grundstoffer fast på en ledende flade med laser. Dette kan være på en glasplade der er belagt med en metalfolie og som man så lægger en glasplade som også er belagt med en metal film (gennemsigtig) ovenpå og så produceres der strøm.
Men da det aktive stof er i pulverform giver det flere muligheder! Derfor kan man også brænde de 4 grundstoffer fast på f.eks. et stykke “sølvpapir” og ovenpå lægge et bøjeligt gennemsigtigt laminat og nu har du så et meget fleksibelt solcelle modul.

Forskellene mellem CIGS og krystallinske solceller

Her kan du se nogle af forskellene på CIGS og krystallinske solceller

Differens between CIGS and Crystaline solar technologies
CIGS Solar Crystaline Solar
Yearly Yield +10-20% Standard
10% Shadows effect reduce the production with around 10-20% reduce the production with Around 60-80%
CO2 uses significantly less Energy to produce than crystaline Uses a lot of Energy during the production phase
Elements usage Uses: Copper Indium Gallium and Selenide. Based on Silicium.
Flexibility Very flexibel modules availible only semi flexible, due to the wafer build
Micro cracks You will have to penetrate the module to make cracks... which then might not be micro.... Due to the wafer build, the crystalline module are vulnerable to microcracks which will decrease efficiency and might in extreme cases course fire.
Durability Due to the "powder" build up, there is no wafers to crack or damage Wafers don't like transportation (vibrations in boats and cars) or pressure (from Snow and wind)
Lifetime Same expected liftime
Temperature impact Power production decline approx. 0,3% per degree Celsius the temperature raises Power production decline approx. 0,6% per degree Celcius the temperature raises
Effeciency (summer 2020) up to 19% Up to 23%
Weight down to 2,9 kg/m2 down to 5,5 kg/m2
Typically warranty 5 or 10 years workmanship. 25 years powerloss 3 or 10 years workmanship. 25 years powerloss
Looks Typically black, but can be produced in all colors and even transparent Black for Mono crystalline and blueish for poly crystalline

Som du kan se er der mange forskelle og ofte er det i dag CIGS, der er den bedste teknologi til mange opgaver.

Pris forskellen

Der er ikke så stor prisforskel længere på CIGS og Krystallinske solceller og indenfor de fleksible solceller er CIGS klart at foretrække.
Det forventes at priserne på begge typer solceller vil falde yderligere i de kommende år, men hos Energig forventer vi at CIGS vil falde mest, da der stadigt er en del stor produktions fordele der kan hentes hjem på.

Hvilke mulige solceller er der?

Energig har flere solceller mærker tilgængeligt.
Det er Solibro, Miasolé, Global Solar og Nice Solar der er af CIGS teknologien. resten er krystallinske.