Hvordan måler elmåleren min solcelle el?

Hvordan måler elmåleren min solcelle el?

Der findes flere afregningsmetoder og tilskudsordninger. Nogen er på den gamle nettomålerordning, men den lukkede i november 2012. Siden da har alle været på timeafregning jf. lovgivningen.
Men er det nu også virkeligheden og hvordan fungerer elmåleren op imod mit egetforbrug.

Det er ikke det samme alle steder og hos alle energiselskaber!

Herhjemme hos mig hedder mit elselskab Aura og min smart måler (for det hedder de nye fjernaflæste målere) er en Kamstrup.
Jeg har en Fronius inverter til mit solcelleanlæg som afleverer sin effekt på 2 faser (fase 1 og 2).
Da jeg investerede i mit solcelleanlæg, troede jeg fejlagtigt at det var ligegyldigt om jeg havde 1, 2 eller 3 faser på min inverter, da elmåleren ville måle min samlede import/eksport per time og derved udjævne, hvis jeg importerede el på en fase samtidigt med at jeg eksporterede på en anden. Sådan har jeg læst lovgivningen og jeg mener fortsat at det er det, vi bliver stillet i udsigt!
Men praksis ser ikke helt sådan ud…

Med udgangspunkt i mit eget anlæg

Min Kamstrup måler er IKKE en nettomåler. Dvs. at den regner ikke min netto import/eksport over 3 faser ud og sender et samlet tal til elselskabet.
Den er derimod en måler der måler de 3 faser hver for sig og sender 3 tal til elselskabet.

Men hvorfor betyder det noget?

Fordi da jeg har en inverter der afsætter sin effekt på 2 faser, vil det forbrug jeg har på fase 3 altid være importeret el…. CRAP!
og selv om jeg producerer meget mere el en jeg forbruger på de 2 andre faser, så lander jeg i en situation, hvor jeg eksporterer på 2 faser og importerer på 1.
Med den prisforskel der er (jeg betaler ca. 2,20 Kr. for importeret el og få 0,60 Kr. for det jeg eksporterer),  skal jeg altså producerer 3,7 gange så meget el på fase 1 og 2 inden jeg blot går i økonomisk 0,00 Kr.
Jeg syntes det er lidt landevejsrøveri ved højlys dag, når nu man i lovgivningen er lovet en netto afregning basseret på timeafregning.

Hertil skal lægges at når der heller ikke er timeafregning, som vi jo også er lovet! Så kan jeg ikke bruge det overskuds el, som jeg producerede fra 14:00 til 14:15, når jeg tænder tørretumbleren kl 14:15 og der samtidigt bliver overskyet

Alt i alt så er disse to forhold med til at gøre min solcelle investering ringere, fordi energinet.dk ikke kan regne mit timeforbrug ud og min el-måler ikke er en nettomåler. jeg mener at kunne regne begge dele ud i et simpelt regneark på ganske kort tid, hvis jeg har adgang til samme data som energinet.dk, men det er åbenbart meget svært for energinet.dk at finde ud af og måske især at få afsat ressourcer til det. Og jeg som troede at lovgivningen her i landet skulle følges…

Hvad kan så gøre ved det?

Noget, men ikke alt.
Igen med udgangspunkt i mit eget setup, så har jeg omkalfatret min el-tavle, så jeg i dag kun bruge strøm fra fase 1 og 2. Kun når jeg skal bruge ægte kraft (alle 3 faser på en gang) er der træk på fase 3.
Selv min tørretumbler/vaskemaskine/komfur er konfigureret om til at trække på fase 1 og 2.
På den måde har jeg ellimineret fase 3 importen helt, men jeg kan stadigt risikerer at importere på fase 1 og eksportere på fase 2, men en stor del af det problem er løst
En netto måler/udregning ville være optimal!

Omkring timeafregningen der udebliver er det lidt sværere. Hvis du har batteri tilkoblet til dit solcelleanlæg, kan det løse opgaven, om end det var bedre med den timeafregning som du er lovet.
Jeg har ikke batterier på mit setup, så jeg kan kun gøre alt for at bruge strømmen mens den er i huset og inden jeg eksporteres.
Det bruger jeg min Solar iBoost til. På den måde afsætter jeg overskudsstrømmen i det sekund den er der, i min varmtvandsbeholder og sparer dermed på min naturgas.

Hvem er skurken?

Det er Energinet.dk som jeg ser det. De har haft siden 2012 til at lægge den algoritme i deres store databasesystemer, så vi får som vi er lovet i lovgivningen. Men de tjener på at det ikke sker, så det er en win/win for dem at trække det ud så længe som muligt. Jeg er sikker på at de har en anden opfattelse af sagen, men forklaringen finder man normalt altid ved at følge pengene….

Trackbacks og pingbacks

    Ingen trackback eller pingback er tilgængelig for denne artikel.

    Skriv et svar